Skip to content

PROGRAMMA’S

Netwerkpro biedt verschillende programma’s aan, afhankelijk van de doelgroep, wensen en mogelijkheden in de regio. Onze maatwerktrajecten worden in overleg met gemeenten en partners ingericht.

E-learning

Netwerkpro ontwikkelt verschillende e-learnings die aansluiten bij onze trainingen.

Sinds 2018 werkt
Netwerkpro samen
met gemeenten en
zorginstellingen om . . .

Picot-1

TALENT VOOR DE ZORG

De eerste stap naar
werk is de
belangrijkste. Dit
programma . . .

Picot-2

STERK NAAR WERK

In een speciaal
ontwikkeld
trainingsprogramma
werken . . .

Picot-3

IK DOE MEE

talent voor zorg
Talent voor de zorg

Talent voor de zorg

Sinds 2018 werkt Netwerkpro samen met gemeenten en zorginstellingen om mensen naar een passende baan in de zorg te begeleiden, met veel succes. Juist nu liggen daar veel kansen. Via ons maatwerkprogramma kunnen wij bekwame en gemotiveerde deelnemers job ready maken. Deelnemers maken op een laagdrempelige manier kennis met het werken in de zorg en doen ervaring op tijdens het Kanstraject. Wanneer deelnemer en werkgever tevreden zijn, gaat de deelnemer betaald aan de slag in de zorg.

Voor wie?

Gemotiveerde vrouwen en mannen met interesse in het werken in de zorg, bijstandsgerechtigden, migranten, alleenstaande ouders.

sterk naar werk
Sterk naar werk

Sterk
naar werk

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de sociale zekerheid, volgens het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. De groep vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt is divers. Zij verschillen onder andere in leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau en land van herkomst en deze kenmerken bepalen mede de arbeidsmarktpositie (baankans) van vrouwen. Ook vrouwen met een Nederlandse achtergrond die een bijstandsuitkering ontvangen, hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De eerste stap naar werk is de belangrijkste. Dit programma leidt via groepstrainingen in empowerment, netwerken en solliciteren naar vergrote kansen op de arbeidsmarkt. Speerpunten zijn kansen, connecties en zichtbaarheid. Deelnemers breiden hun netwerk uit, komen in contact met werkgevers die op zoek zijn naar talent en leren solliciteren en zichzelf presenteren. Deelnemers zetten aan het eind van het traject een stap richting (betaald) werk, opleiding of participatie.

Voor wie?

Vrouwelijke migranten, vrouwen met een bijstandsuitkering, niet-uitkeringsgerechtigden en alleenstaande moeders die klaar zijn voor een volgende stap.

ik doe mee
Ik doe mee

Ik doe mee

De ‘7 Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies’ is een methodiek die zowel in groepsverband als individueel verzorgd kan worden. Deelnemers werken samen aan het herstel van eigen krachten, het functioneren en het leren inzetten van hulpbronnen in de omgeving. De deelnemer oefent met nieuw gedrag en leert hiermee een actieve rol te nemen in haar eigen ontwikkeling. Deze module is gebaseerd op onderzoek en ervaringen van acht Europese partnerorganisaties die zich inzetten voor het behandelen en begeleiden van migranten die in aanraking zijn gekomen met traumatische ervaringen. Stichting Arq en Equator maakten het mogelijk dat Netwerkpro de eerste twee trainers kon opleiden in deze methodiek. Inmiddels hebben wij 5 gecertificeerde 7ROSES trainers.

Voor wie?

Vluchtelingen voor wie empowerment een eerste belangrijke stap is. De trainingen worden in het Nederlands gegeven, door ervaringsdeskundigen uit onder andere Syrië en Eritrea.

Back To Top