Skip to content

Afsluiting van The Green Step in Cyprus

In oktober van dit jaar brachten Arine Huijboom en trainer Liekje Welten een bezoek aan onze partner Synthesis op Cyprus  voor  het afsluitende event van ons 2-jarig Europese project The Green Step.  Samen met de andere partners uit Denemarken, Italië en Roemenië presenteerden ze de resultaten aan en gingen we in gesprek met studenten en docenten van de Universiteit van Central Lancashire, UClan Cyprus.

Met de partners  bouwden we aan een Green Step Curriculum  om bewustzijn te vergroten en concrete handvatten te bieden voor een duurzame  ‘state of mind’ binnen ( informeel) volwassenonderwijs. Het curriculum  bestaat uit vijf onderwerpen die er toe doen: klimaatactie, verantwoorde consumptie, zero waste & upcycling, groene banen & economie en groenere steden & gemeenschappen. Bij ieder onderwerp krijg je een inhoudelijke toelichting, bijvoorbeeld over investeringen in het openbaar vervoer, over burgerparticipatie en inclusiviteit bij de inrichting van groene ruimtes en bij de planning en beheer van steden.

Daarnaast is een Toolkit beschikbaar, ook in het Nederlands, om de kennis uit het curriculum te gebruiken, met name bij non-formele activiteiten met kwetsbare groepen volwassenen en migranten/vluchtelingen. Doel is om de cursisten te motiveren om voor een duurzamer levensstijl te kiezen en hen basisvaardigheden aan te reiken die zij in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

Liekje heeft afgelopen voorjaar 2 groepen vrouwen uit Amsterdam Zuid Oost een empowerment training gegeven die gebaseerd was op de activiteiten uit de Greenstep Toolkit.  Kijk voor meer informatie en vooral voor het Curriculum en de Toolkit, met tal van activiteiten en trainingen  op de door de Roemeense partner prachtig vormgegeven website.

Lees ook dit mooie interview van Lidwien Vos de Wael voor Epale: https://epale.ec.europa.eu/nl/resource-centre/content/grasduinen-goed-groen-lesmateriaal

Back To Top