Skip to content

De Groene Stap

Ons project De Groene Stap ondersteunt kwetsbare vrouwen bij het vinden van hun plek in de samenleving door middel van natuur, sociale verbindingen en duurzaamheid.

Dit project heeft als doel om vrouwen met een migratieachtergrond, alleenstaande moeders en vrouwen zonder werk of opleiding, te helpen een actieve rol in de samenleving in te nemen. Veel van deze vrouwen hebben moeite om toegang te vinden tot buurtactiviteiten door taalbarrières, een klein sociaal netwerk of financiële beperkingen. Tijdens eerdere projecten werd het belang van mentale gezondheid voor deze doelgroepen onderstreept. Tussen 2020 en 2022 heeft Netwerkpro meegedaan aan het project “Een nieuw bestaan, een nieuwe baan” van Instituut Gak. Uit hun onderzoek bleek het belang van aandacht voor mentale gezondheid bij deze doelgroepen. Netwerkpro kwam naar voren als best practice en was één van de weinige deelnemende organisaties (40) die dit als onderdeel in het programma heeft.

Onderzoek toont aan dat tijd doorbrengen in de natuur positieve impact heeft op mentale en fysieke gezondheid. Daarom willen we de natuur dichter bij onze doelgroep brengen, wat hen kan helpen rust te vinden, helderder te denken, en positiever te zijn. Daarnaast bevordert tijd in de natuur sociale contacten en gezonde leefgewoonten.

Door vrouwen op te leiden en te betrekken bij buurtactiviteiten en duurzame initiatieven, kunnen we hun zelfvertrouwen en betrokkenheid vergroten. Zo dragen zij bij aan de transitie naar een duurzamere samenleving. We ondersteunen bestaande grassroots organisaties in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, zodat zij hun deelnemers beter kunnen begeleiden en inspireren. Op deze manier versterken we het netwerk en bevorderen we empowerment en duurzaamheid binnen de gemeenschap.

Voor dit project zoeken wij nieuwe samenwerkingspartners in de regio Utrecht & Nijmegen om onze groene empowermentprogramma’s duurzaam te implementeren. In totaal 8 partners die zich bezighouden met volwassenonderwijs voor vrouwen in de buurt.

Wil je nog meedoen of meer weten over dit fantastisch project, neem dan contact op met Johanna Roos via email: johanna.roos@netwerkpro.org

Back To Top