Skip to content

Samenwerken aan een sociale inclusieve maatschappij

Twee jaar geleden ontstond een mooie samenwerking op het gebied van Social Return tussen Goedemensen en Netwerkpro. Een samenwerking waarin beide partijen zich helemaal kunnen ontplooien en bijdragen aan een inclusieve maatschappij.

Social Return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren. Overheden stimuleren ondernemingen bij wie zij opdrachten uitzetten een sociale bijdrage te leveren en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt een kans te geven. Met als doel een sociale duurzame basis in de samenleving te creëren.

Goedemensen is een advies- en projectenorganisatie, op het gebied van finance, inkoop en supply chain management. Zij werken onder meer met diverse overheden samen binnen raamcontracten, zoals gemeenten en de Rijksoverheid. De gevraagde Social Retrun inspanning door hun opdrachtgevers gaf aanzet om na te denken hoe zij willen bijdragen aan de sociale duurzame basis. Een externe prikkel waar ze heel blij mee waren. Met als doel zoveel mogelijk impact te maken voor een kansarmere doelgroep gingen ze op zoek naar een organisatie die hen hierin kon versterken. 

Carleen Hartveld, aanbestedingsadviseur en -jurist binnen Goedemensen en samen met haar collega Nico verantwoordelijk voor het managen van de raamcontracten kwam al snel via haar netwerk in contact met Arine Huijboom van Netwerkpro. Netwerkpro sprak haar heel erg aan, door de manier van werken waarbij netwerken, trainingen en mentorschap een belangrijke plaats innemen. Het sprak Goedemensen ook aan specifiek iets voor vrouwen te doen wat aansluit op de doelgroep van Netwerkpro. Gelijkwaardigheid bestaat nog niet in het bedrijfsleven en het is nog steeds noodzakelijk dat daar speciale aandacht naar toe gaat. Daarbij komt dat Carleen zelf een enthousiaste mentor is van twee vrouwelijke vluchtelingen en zich heel erg betrokken voelt bij de doelgroep.

Soms zijn overheden sceptisch over dergelijke samenwerkingen met als motivatie dat de Social Return inspanning “uitbesteed” wordt. Carleen ziet de samenwerking daarentegen heel anders. Het begeleiden van de doelgroep is een complexe taak, die organisaties zoals de onze er niet even bij kunnen doen. De doelgroep, (migranten) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt is complex en heeft een specifieke begeleiding nodig, daar heeft Netwerkpro veel ervaring en expertise in. Een samenwerking zorgt dat het beschikbare geld het best besteed wordt, met de meeste impact voor de doelgroep. Netwerkpro en Goedemensen versterken elkaar en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en netwerk. Maatschappelijke cohesie komt bij Goedemensen tot stand door samen met Netwerkpro na te denken hoe we bij kunnen dragen aan de coaching en training van de doelgroep, binnen het bewezen empowerment programma van Netwerkpro.

Zeker met het enorme tekort op de arbeidsmarkt is Social Return een prachtige kans voor onze arbeidsmarkt. We winnen allemaal als we dit goed aanpakken, we lossen tekorten op, we geven de kansarme doelgroep een inkomen met alle positieve gevolgen van dien en we worden zelf rijker qua inclusiviteit. Social Return is niet alleen een inspanning die kansarmere doelgroepen wat oplevert. Carleen benadrukt dat het zo bijzonder is hoeveel je ervoor terug krijgt. We leren ontzettend veel van onze doelgroep, al die vrouwen die zoveel hebben meegemaakt, kansarmer waren maar een enorme veerkrachtigheid, daadkrachtigheid en creativiteit hebben bij te dragen aan onze maatschappij. Dat maakt ons zoveel wijzer. Als Social Return goed wordt aangepakt wordt het een win-win situatie voor iedereen.

Op naar nog vele jaren van goede samenwerking!

Neem contact met os op als je meer wil weten over samenwerking binnen Social Return: info@netwerkpro.org

Back To Top