Skip to content

7ROSES methodiek | Herstel van eigen kracht en het belang van zelfvertrouwen

Dit voorjaar startte Netwerkpro met een nieuw project voor vrouwelijke statushouders die in aanmerking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen, moeite hebben met contact leggen in de Nederlandse samenleving en nog niet klaar zijn om aan de slag te gaan met werk. Dit project deden wij in samenwerking met stichting Arq, die de methodiek overbracht op twee Netwerkpro trainers. De afgelopen weken hebben wij als team prachtige veranderingen en ontwikkelingen gezien bij de deelnemers. Voor de NWP deelnemers is deze methodiek van grote waarde en wij kijken dan ook uit naar een verankering van deze methodiek binnen onze organisatie. Benieuwd geworden? Lees snel verder.

Facts

Deelnemers | 8 vrouwelijke statushouders uit Groot Amsterdam
Landen van herkomst | Iran (1), Eritrea (2), Syria (5)
Talen | Arabisch, Tigrinya, Farsi, Italiaans, Nederlands, Engels
Start- en einddatum | 22 Mei tot 17 Juli
(de workshops vonden elke woensdag plaats vanaf 10.00 tot 12.30 uur)
Dit project werd uitgevoerd door twee facilitators, een trainer en een ervaringsdeskundige. Zij bereidden iedere week de workshops voor en verzorgde deze met veel passie, expertise en enthousiasme. Beiden werden zij tijdens een aantal intensieve trainingen ingewerkt op de 7Roses methodiek door Stichting Arq en Equator.

7ROSES | betekenis en onderdelen

7ROSES [7 Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies] is een methodiek die zowel in groepsverband als individueel verzorgd kan worden. Deelnemers werken samen o.a. op herstel van eigen krachten, functioneren en het leren inzetten van hulpbronnen in de omgeving. De deelnemer oefent met nieuw gedrag en leert hiermee een actieve rol te nemen in haar eigen herstel. In het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Sociale verbinding | contact met andere mensen
  • Hoop vinden en houden
  • Identiteit | wie ben ik? Toen, nu en straks.
  • Betekenis geven |wat is belangrijk voor mij?
  • Empowerment | eigen kracht en zelf beslissen
  • Erkenning vragen en erkenning krijgen
  • Veiligheid | voor mijzelf zorgen

Deze module is o.a. gebaseerd op onderzoek en ervaringen van acht Europese partnerorganisaties die zich inzetten voor het behandelen en begeleiden van migranten die in aanraking zijn gekomen met traumatische ervaringen, zoals asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. Netwerkpro is benaderd door Stichting Arq en Equator in Amsterdam in het kader van een wetenschappelijk onderzoek.

De workshops

De groepssessies bestaan uit negen workshops van 2.5 uur. In elke workshop bespreekt de groep belangrijke en intieme onderwerpen. Elke deelnemer houdt zich bezig met praktische opdrachten die haar helpt haar eigen krachten en talenten te hervinden. In onze groep hebben vrouwen geïdentificeerd wat er voor hun toe doet en hoe ze zelf de regie over hun eigen leven kunnen terugpakken. Als voorbeeld hebben wij het zelfbewustzijn versterkt door het verschil tussen positieve en negatieve coping strategieën en hoe onze emoties, lichaamshouding en gesprekken beïnvloeden. Door middel van interactieve opdrachten, zoals rolspellen, hebben zij geleerd in de praktijk. Aan het eind van elke workshop stelde elke deelnemer haar actieplan voor de week op. Tevens hebben zij elkaar geadviseerd en ervaringen uitgewisseld over hoe ze met moeilijke situaties en uitdagingen omgaan.

Deelnemers over hun ervaring en ontwikkeling

Op 17 juli hebben zeven van de acht deelnemers het 7ROSES project met succes afgerond. Via een aantal opdrachten en tijdens een lunch in de tuin hebben wij hun ervaringen opgehaald.
‘Voor mij waren deze opdrachten heel nuttig, ook al werden er af en toe moeilijke vragen gesteld. Ik zou het heel waardevol vinden als jullie deze cursus aan de vrouwen van mijn buurthuis kunnen geven.’
‘Ik heb geleerd dat ik mensen aan wie ik hulp vraag moet selecteren. Soms dacht ik dat ik mijn verhaal en problemen slechts met mijn landgenoten kon delen, omdat zij begrijpen waar ik vandaag kom. Nu weet ik dat soms juist Nederlandse mensen beter zijn om naar mij te luisteren en mij te helpen.’
‘Ik wist niet hoe ik met moeilijke situaties moest omgaan, bijvoorbeeld met mijn klantmanager in de Gemeente. Ik wist niet hoe ik mijn problemen moest verworden, of wat van mij werd verwacht. Nu weet ik het.’
‘Ik vond het leuk om over mijn talenten en krachten te leren.’
‘Het was leerzaam om de identiteitsboom te tekenen. Daar heb ik mijn verleden, mijn uitdagingen, mijn dromen en waarden in kaart gebracht. Dat heeft mij geholpen om overzichtelijk te maken wat voor mij belangrijk is.’
Een grote wens van de groep die steeds weer naar voren kwam is om elkaar te blijven ontmoeten om zo de volgende stap in de maatschappij samen te kunnen zetten. Deze wens werd tot op de laatste dag herhaald.

Doelen en de behoefte aan een vervolgingstraject

‘Deze cursus heeft mij de kans gegeven om te denken aan wie ik ben. Als je het niet weet, hoe kan ik naar mijn toekomst kijken?’
Zo heeft een deelnemer haar ervaring met 7Roses samengevat.
Het herkrijgen van zelfvertrouwen, erkenning en herkenning van eigen vaardigheden en waarde, zelfregie op je eigen leven, ongeacht problemen of symptomen, zijn allemaal steppingstones om de eerste stappen in een nieuwe samenleving te zetten.
Zo hebben wij gehoord (en op de foto’s gezien!) dat onze deelnemers het aandurfde om hulp te vragen in hun eigen netwerk, zowel voor persoonlijke als administratieve problemen. Ook zijn zij opzoek gegaan naar opties van sociale activatie in hun buurt.
Dankzij deze pilot groep hebben wij gezien hoe zelfvertrouwen het leven van getraumatiseerde migranten positief kan beïnvloeden. Echter is dit slechts de eerste stap. Voor vele van onze deelnemers is het pad naar een autonome toekomst in de Nederlandse maatschappij nog steeds ver weg. Uit onze ervaring en de feedback van deze groep weten wij dat de ondersteuning van een veilige, vertrouwde groep heel effectief kan zijn om het potentieel van individuen te vergroten.
Dit is ook de reden waarom wij deze groep willen blijven ondersteunen, samen met andere groepen in de toekomst.Netwerkpro wil hen een vervolgingstraject bieden om hen te begeleiden richting sociale activatie en arbeidsparticipatie. Ideaal zou zijn als deze groep na de zomer van 2019 in kan stromen in het reguliere NetwerkProof traject van Netwerkpro. Wij doen hard ons best dit waar te maken.

Maak kennis met een van de trainers

Mijn naam is Elena Cavagne, sinds voorjaar 2019 trotse trainer bij Netwerkpro. Ik ben Italiaans en ik heb een MA in Internationale Betrekkingen en een MA in Mensenrechten en Conflict Beheersing behaald bij de Sant’Anna School for Advanced Studies in Pisa, Italië. Naar aanleiding van mijn studie en werkervaring in verschillende landen in het Midden Oosten (Iran, Palestina/Israël), ben ik zes jaar geleden naar Nederland verhuisd. Als migrant in Amsterdam, wilde ik me in deze stad vestigen en een betekenisvolle leven leiden. Echter wist ik niet waar en hoe ik dat kon waarmaken omdat ik geen netwerk had.

Daarom heb ik zelf in 2016 deelgenomen aan het training-, mentor- en netwerkprogramma voor de HBO/WO groep van Nederlandse jonge vrouwen bij Netwerkpro. Dat leidde tot mijn huidige baan als participatie trainer voor Vluchtelingenwerk. Vervolgens ben ik zelf begin dit jaar mentor bij Netwerkpro geweest. Ik geloof enorm in de kracht van migranten. Tevens ben ik ervan overtuigd dat zelfvertrouwen en zelfbewustzijn mijlpalen zijn om het vrouwelijk potentieel in de Nederlandse en Europese samenleving te maximaliseren.

De ambitie van Netwerkpro is om onderdelen van deze methodiek te integreren binnen het reguliere traject of als voor module op andere trajecten. Heeft u interesse in onze werkwijze? Of wil u als bedrijf, gemeente of fonds bijdragen aan deze belangrijke aspecten van integratie in Nederland? Neem dan contact op met ons via info@netwerkpro.org.

Back To Top