Skip to content

Het Lerend Netwerk

Op 17 april 2023 spraken we als best practice in de gemeente van Amsterdam op het gebied van vrouwen empowerment, tijdens een bijeenkomst van Het Lerend Netwerk.

Hester Wolrich en Samah Nammourah spraken over de aanpak van Netwerkpro en hoe deze vorm krijgt in succesvolle projecten als Talent voor de Toekomst en The Green Step. Na de presentatie hebben we nog lang verder gepraat – het was een inspirerende bijeenkomst.

Het Lerend Netwerk is bedoeld om inzichten en ervaringen te delen, met betrekking tot de begeleiding van bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond. Leden van het netwerk zijn zowel professionals en ervaringsdeskundigen, als beleidsmedewerkers van gemeenten. Het netwerk is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart. Lees meer op https://lnkd.in/dau88tJe

Back To Top