Skip to content

Regie over je toekomst

We zijn zeer verheugd dat Netwerkpro de opdracht gegund is door Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tweejarige pilot uit te voeren onder de noemer: 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗷𝗲 𝗧𝗼𝗲𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 met als doel: Het stimuleren van zelfbeschikkingsrecht en arbeidsparticipatie van vrouwen met een migratieachtergrond met als extra uitdaging het bereiken van vrouwen uit gesloten gemeenschappen.

Door onze holistische aanpak, empowermenttrainingen en sterk naar werk- trajecten willen we kansen, connecties en zichtbaarheid van deze vrouwen vergroten.

Om aantoonbaar resultaat te boeken werken we samen met organisaties die nauw betrokken zijn bij de vrouwen zoals Stichting Malak, Stichting Congada, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, Stichting Ade Eritrea BOOST Amsterdam en de City of Amsterdam.
Tevens met organisaties die kansen kunnen bieden aan deze vrouwen zoals Incluzio, Cordaan, Sodexo, HEMA en Goedemensen projectprofessionals

Komende maanden onderzoeken we mogelijke samenwerkingen; sturen we enquêtes uit om  belemmeringen en mogelijkheden in kaart te brengen en stellen we een sterke adviescommissie samen, bestaande uit mensen uit de doelgroep en stakeholders.

We heten niet voor niks Netwerkpro en betrekken dus heel graag ons warme netwerk bij ons onderzoek, houd je postvak in de gaten!

Back To Top